2014/12/11

2014.12.11

Saio honetan dokumentatzaileek izan dira beraien lana aurkeztu dituztenak. Dokumentatzaileek beste taldeen lanak batu eta konpartitu dituzte sites baten bitartez. Hau da, beste ikaskideek blogean egindako lana hartu, aztertu eta sites batean antolatu dute, horrela besteekin sortutakoa partekatuz.

Agerikoa da egin duten lan handia. Izan ere, sortutako sites-ean hainbat arlo desberdin aurkeztu dituzte: taldearen aurkezpena, ikt baliabideak, dokumentatu behar dituzten taldeen lanak, lanen hausnarketak, ... Beraz, sortutako sites-a informazioari dagokionez aberasgarria da. 

Aurkezpenei dagokionez, azaldutakoa modu antolatu eta ulerterrazean aurkeztu dute. Hartzaileen arreta bereganatu dute momentu guztian  eta aurkezpen interesgarria sortu dute. 

Baloratzekoa da egin duten lan handia eta nolako antolatasunez partekatu duten besteen lanak. 

2014/12/10

Sentimenduak adierazteko jolas proposamenak (2 partea)

Aurrekoan sentimenduak adierazteko hainbat jolas proposamen aurkeztu nituen. Gaurkoan, saio proposamenen bigarren atala dakart.

5. ariketa: egin ditzagun eragiketak
Matematikako eragiketen adibide berriak jarri.
— Taldean, matematikako eragiketak asmatuko dituzte.

— Eragiketak jendaurrean azalduko eta arrazoituko dituzte.

6. ariketa: diotenez ...
— Nola erabiltzen dugu hizkuntza?
— Hitz egiteko eta idazteko orduan, ba al dago desberdintasunik gizonen eta emakumeen artean?
— Zenbait esaldi pertsonaia jakin batzuen ahotan jarriko ditugu, esaldi horien erabilerari buruzko gogoeta egiteko.

— Arbelean 4 aurpegi marraztuko dira:

Neska - Mutila - Ama - Aitona

— Talde bakoitzak esaldi bat pentsatu eta pertsonaia bakoitzari jarri beharko dio.
— Taldeak esaldia eztabaidatu eta aukeratu ondoren, esaldia arbelean, pertsonaiaren azpian jarriko du.

7. ariketa: kazetaria
Ikusi dugu Ondo deritzot Gaizki deritzot
Jolas-garaian bikoteka antolatuko gara, honako hau behatzeko:
— Zertan jolasten dute mutilek, eta zertan neskek?
— Zeri buruz hitz egiten dute mutilek?
— Zeri buruz hitz egiten dute neskek?
— Zenbat leku betetzen dute mutilek?
— Neskak eta mutilak elkarrekin jolasten dira ala banandurik?

8. ariketa: ... buruz hitz egin dezagun
Txotxongiloekin, ipuinean azaltzen diren egoera desberdinak antzeztuko ditugu, ikasleek asmatutako elkarrizketen bidez.

AURPEGIAK: JARDUERAK
1. Sentimenduak adieraztea
Estrategia: eguneroko tentsioak eta arazoak eguneko gai bihurtu behar ditugu.
Arazo errealak:
— Minduta egotea.
— Baztertuta sentitzea.
— Inbidiak.
— Arazoak: (borrokak ... isekak).
Ikasleak biribilean eseriko dira, eta taldeko partaide bakoitzaren izena esango dute; ondoren, zein aldarte duten esango dute; 1etik 10era bitartean egingo da puntuazioa: 1. Oso goibel,2. Goibel, 3. Larrituta, 4. Haserre, 5. Nekatuta.
Puntuazio baxua lortzen bada, beste pertsona batek egingo ditu galderak.
Nork esan du nola sentitzen zaren?

2. Lankidetza-mota bat
— Taldean lan egingo da eta buruhausgarri bat egin; isilean egin behar da lan, eta ezin da keinurik egin.
— Formulario batean oharrak hartuko dira: nor da lider, nor antolatzaile, nork egiten ditu tontakeriak, nork eteten du jarduera, eta abar.
— Jarduera amaitutakoan: jendaurrean azaldu eta jarduera garatu den bitartean izandako adostasunak eta desadostasunak aztertuko dira.

Gelako gutunontzia.
Helburua: kexak eta arazoak adieraztea, hartara gela osoak horiei buruz hitz egiteko eta irtenbideak bilatzeko

Sentimenduen kuboa
Kuboa botatzean ateratzen den aurpegiaren arabera, ikasleek aurpegiak adierazten duen sentimendua sentitu zuteneko egoera bat deskribatu behar dute.
Ariketa honek sentimenduak hitzekin erlazionatzen laguntzen die, eta aldi berean, sentimendu-mota hori duten bakarrak ez direla ikusten dute, eta enpatia garatzeko aukera dute.

Nola sentitzen zara?2014/11/30

Sentimenduak adierazteko jolas proposamenak

Adimen emozionala hainbat alditan modu teoriko batean aztertu ondoren, gaurkoan sentimenduak adierazteko jolas proposamenak ekarri ditut. Hainbat proposamen daudenez, gaurkoan gutxi batzuk proposatuko ditut, hurrengo sarreran besteak zuekin konpartituz. 

HELBURUAK

Adiskidetasunaren eta autoestimazioaren inguruan jarrera positiboak sustatzea (bai neskek eta bai mutilek ere, euren kaxa gainditzen dute beldurra).

Antzeko ametsak izatean, enpatiazko, maitasunezko eta asetasunezko sentimenduak sustatzea.

1. ariketa: zera pentsatzen dut ... 

— Testua irakurtzea eta iruzkina egitea. Nolakoa da neska? Nolakoa da mutila? Zergatik? 
— Nola doaz jantzita? Zer da gehien gustatu zaizuena...?
— Garapena: gelan dauden neska-mutil adina txartel egin behar ditugu, kolorezkoak; txartel bakoitzean hitz bat azalduko da.

Bakoitzak txartel bat edukiko du, ipuineko neskarekin edo mutilarekin erlazionatu beharko duena, egindako aukera zergatik egin duen azalduz.


garbia - zikina - handia - sendoa

gizena - argala - txikia - eztia

* Testua irakurtzeko hemen klikatu.

2. ariketa: “Mutil” hitzaren ordez, “neska” hitza jarriko dugu

Taldean jarraian azaltzen denari buruzko iruzkina egin
— Zer egin zaizue deigarrien?
— Barrerik egin al dugu? Zergatik?
— Zure kasuan, nork egiten ditu ipuinean egiten diren gauzak?
— Garapena: Taldean edo banaka, irakasleak ipuina zatika irakurriko du; jarraian, ikasleek “mutil” hitzaren ordez, “neska” hitza erabiliko dute, esaldia errepikatuta.

3. ariketa: nork egiten du ...

Lehenengo ariketan bezalaxe, txartel bana emango zaie; bertan, ipuinean egiten diren jardueretako bat egongo da idatzita; ondoren, jarduera horiek neskarekin edo mutilarekin erlazionatuko dituzte.


Garapena: berdina

4. ariketa: eta zuk, nola jolasten duzu? eta zuk, zertan jolasten duzu?

Ikasle bakoitzak bi multzo egingo ditu: bat ipuinean azaltzen diren objektuekin eta bestea
erabiltzen dituzten jolasekin. Ondoren, bi taldeen artean erlazioak ezarriko dituzte.
— Zergatik aukeratu dute erlazio hori?
— Neskentzako diren jolasak edo jostailuak, eta mutilentzako direnak al daude?

— Normalean, zein jostailu-mota erabiltzen dugu?
2014/11/27

2014.11.27

Gaurkoan ere ikaskideen aurkezpenak ikusten jarraitu dugu.

Lehenengo taldeak Powtoon programa erabili du bere aurkezpena egiteko. Ezagutzen ez nuen programa da eta oso dinamikoa eta adierazgarria iruditu zait. Hurrengo aurkezpenetan erabiliko dudan sentsazioa dut. 

Bigarren taldeak ere, powtoon programa erabili du. Beraz, aurreko taldeak bezain lan dinamikoa aurkeztu dute. 

Hirugarren taldeak, bideo bat sortu du beraien lana azaltzeko. Horretarako beraien ahotsa grabatu eta irudiekin koordinatuz bideoa sortu dute. Aipatu beharra dago zerbait luzea izan dela eta gure arreta denbora osoan mantentzea zaila izan dela denboraren ondorioz. Baina, erabilitako materiala oso egokia dela uste dut.

Laugarren taldeak ere powtoon programa erabili du bere lana azaltzeko, hain zuzen, web 2.0-ri buruzkoa dena. 

Bostgarren taldeak powtoon programa ere erabili du. Aurreko taldeari bezala, web 2.0 gaia egokitu zaie. Izugarrizko lana egin dute. Izugarrizko lana egin dute ahotsaren soinuari dagokionez.

Seigarren eta azken taldeak, emaze programa erabili du. Gure taldeak pasadan astean erabilitako programa berbera. Berri bat hartzea erabaki dute lana sortzeko asmoz. Aurkezpenaren amaieran galdera bat proposatu digu entzuleei. Bi irudi agertu dira, batean ikasleak ikt-ak erabiltzen eta bestean ez erabiltzen. Taldeak zein den egoera egokia galdetu digun. Nire ustez, argi dago. Ikt-ak erabiltzea egokia da, beti ere modu arduratsu eta kritiko batean erabiliz. Horregatik ikt-ak erabiltzen irakatsi behar zaie ikasleei, beraien kritikotasuna eta ardura sustatuz eta ikt-ak erabiltzeko baliabideak eta herramintak eskainiz. 

Aurkezpenei dagokienez, ondorio moduan esan nezake, bai gaurko taldeek, bai aurreko eguneko taldeek oso lan handia egin dutela. Hainbat baliabide desberdin erabili dira eta sortutako lanak kalitate handikoak izan dira. 


2014/11/23

SENTIMENDUAK eta EMOZIOAK

Gaurkoan youtubeko bideo bat dakart. Aurreko sarreretan aipatutako moduan, adin guztietako pertsonekin sentimenduak eta emozioak lantzea ezinbestekoa da, adimen emozional orekatua izateko, hain zuzen. Hala ere, haurrak direnean sentimenduen eta emozioen adieraztea lantzeko adin aproposa da. Haurrek informazioa belakiak izango bailiran moduan xurgatzen baitute. 

Bideoan haur hezkuntzako ikasleak beraien sentimenduak eta emozioak nola lantzen dituzten adierazten da. 


2014/11/20

2014.11.20
Gaurko klase magistralean ikaskideen aurkezpenekin jarraitu dugu. Esan beharra dago, gaurkoan, gure taldeari lanaren aurkezpena egitea ere egokitu zaigula. Aurkezpenerako erabilitako baliabidea emaze izan da. Baliabide dinamikoa eta erakargarria dela uste dut. Esan daiteke aurkezpenari dagokionez, nahi eta taldekide guztiak urduri egon, aurkezpena aurrera atera dugula eta ulerterraza egin dugulu. Izan ere egokitu zaigun gaia astuna izan baita. Hala ere, irakurketak baliagarriak eta interesgarriak izan dira, hezkuntzaren hainbat arlo garrantzitsu lantzen baitira. 

Besteen aurkezpenei dagokionez, hainbat baliabide desberdin erabili dira: power pointa, prezia, bideoa, ... Interesgarria iruditu zait bideoa aurkezpena egiteko erabiltzea. Izan ere, dinamikoa den baliabidea baita eta argi dago ikaskideen arreta bereganatu dutela. Aipatzekoa da, beste talde batek youtubera eskegitako bideo bat erabili dutela. Hau da, beraien ahotsak grabatuta eta irudi desberdinekin konexionatuz, bideo bat egin dute eta youtubera igo dute. Aurreko taldearen moduan, dinamikoa den baliabidea erabili dute, ondorioz entzuleen arreta bereganatuz. 

Hausnarketa moduan esan nezake, taldekide guztiek lan handia egin dutela beraien lanak eta aurkezpenak prestatzeko. Baita ikasle guztien aurrean aurkezpena egiteko. Azkenengoa nire ustez, zailena izanez. 

Denboraren kudeaketa ere egokia izan dela uste dut, gaurkoan 7 taldek egin behar izan dutelako aurkezpena. 

Azkenik esan nahi nuke, irakasleak esan duen moduan, taldeek baliabide potenteak erabili dutela aurkezpenak egiteko. Hau da, ikaskideek hainbat gaitasun, trebetasun eta baliabide dituztela argi gelditu da.